Hvor gammel må man være for å kunne gå på kurs her?

På Musikkskolen Kadens tar vi i mot elever fra 6 år og oppover. Vi har ingen øvre grense.

Er det en bindigstid på kursene?

Nei, vi har ingen bindingstid. Alle timene blir betalt fra gang til gang.

Når og hvor foregår undervisningen?

Undervisningen foregår hovedsaklig på kveldstid mellom 17.00 - 21.00. Lokalene er på Amadeus Musikk i Drammen

Hvordan betaler jeg?

Betalingen skjer enten via kontant betaling etter hver time, via vipps eller faktura. For faste elever kan en månedlig fakturaplan settes opp